Μέλος του Αμερικανικού κολοσσού χημικών προϊόντων RPM International, αποτελεί ένα από τα γνωστότερα brand συστημάτων βαφής παγκοσμίως. Με μεγάλη παράδοση στα αντισκωριακά αστάρια και χρώματα μεταλλικών επιφανειών, τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται στα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά έργα. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ταχύτατα και στα Do-It-Yourself προϊόντα με πρωτοποριακά χαρακτηριστικά και εύκολη εφαρμογή.