Στα Συστήματα Βαφής μας θα βρείτε μια πλούσια γκάμα υλικών σε Χρώμα – Βερνίκι και Τεχνοτροπίες που θα σας εμπνεύσουν να δημιουργήσετε ή να ανανεώσετε τον χώρο σας, σύμφωνα με το προσωπικό σας στυλ, αλλά θα σας δώσουν και αξιόπιστες λύσεις συγκεκριμένα προβλήματα.

Εσωτερικής Τοιχοποιίας

 • Αστάρια & Υποστρώματα
 • Υλικά προετοιμασίας & Στόκοι
 • Τελικά χρώματα
 • Τεχνοτροπίες και διακοσμητικές βαφές
 • Υαλοϋφάσματα

Εξωτερικής Τοιχοποιίας

 • Αστάρια & Υποστρώματα
 • Υλικά προετοιμασίας
 • Αντιρηγματικά / Σοβάδες
 • Τεχνοτροπίες
 • Τελικά χρώματα

Ξύλινες Επιφάνειες

 • Συντηρητικά
 • Αστάρια προστασίας
 • Βερνίκια εμποτισμού
 • Βερνίκια υψηλής προστασίας
 • Βερνίκια δαπέδου
 • Ριπολίνες
 • Συστήματα Βαφής Πυροπροστασίας

Μεταλλικές Επιφάνειες

 • Αντισκωριακά αστάρια
 • Αστάρια πρόσφυσης ειδικών επιφανειών
 • Βερνικοχρώματα
 • Συστήματα Βαφής Πυροπροστασίας

Πέτρα

 • Βερνίκια εμποτισμού

Πατητή Τσιμεντοκονία

 • Δάπεδο
 • Τοίχος

Ειδικές επιφάνειες

 • Δάπεδο εσωτερικής χρήσης
 • Δάπεδο εξωτερικής χρήσης
 • Πισίνα
 • Προστασία σκυροδέματος
 • Ασβεστούχα προϊόντα

Επίλυση Προβλημάτων

 • Καθαρισμός λεκέδων
 • Μούχλα & μύκητες
 • Υγρασία
  • Ανιούσα
  • Εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Αλλεργίες
 • Αποχρωματισμός
 • Προστασία από ατμοσφαιρικούς ρύπους
 • Κιμωλίαση
 • Ρηγματώσεις
 • Άλατα και ενανθράκωση
 • Ατέλειες επιφανειών
 • Βαφή γυαλιστερών επιφανειών
  • Πλακάκι, μωσαϊκό
  • Αλουνίνιο, γαλβανιζέ, ανοξείδωτο
  • Επαναβαφή επίπλων
  • Επαναβαφή δαπέδων
 • Βαφή παιδικών επίπλων
 • Βαφή γυψοσανίδας
 • Βαφή τσιμεντοσανίδας
 • Σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες
 • Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
 • Εξωτερική θερμομόνωση