Συνεργασία με την εταιρεία Kourakos Technical (Aiphone , Roger. 2N κ.α.) & ένταξη νέου τμήματος ηλεκτρονικών

Συνεργασία με την εταιρεία Kourakos Technical (Aiphone , Roger. 2N κ.α.) & ένταξη νέου τμήματος ηλεκτρονικών